Zalety i wady wodoru jako paliwa

0
Zalety i wady wodoru jako paliwa

Wodór jest jednym z pierwiastków chemicznych o największym potencjale przyszłego wykorzystania jako paliwo w samochodach elektrycznych, domach, samolotach, a nawet statkach kosmicznych; w rzeczywistości jest już wykorzystywany w satelitach i statkach kosmicznych. Wodór jest jednym z najobfitszych pierwiastków we wszechświecie, a naukowcy odkryli kilka właściwości fizycznych i chemicznych, które zapewniają wiele korzyści.

Zalety wodoru jako paliwa

Jest paliwem odnawialnym i obfitym

Wodór jest najszerzej dostępnym źródłem energii na naszej planecie. Żaden inny pierwiastek nie występuje w przyrodzie w większej ilości. Oznacza to, że nie będzie globalnych obaw o wyczerpanie się wodoru, jak to ma miejsce w przypadku innych rodzajów paliw.

Jest to bardzo czyste paliwo

Wodór jest bardzo czystym źródłem energii, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które podczas spalania wytwarzają ponad 200 substancji, z których większość jest toksyczna i generuje efekt cieplarniany zagrażający naszej planecie. W wyniku wykorzystania wodoru powstaje jedynie woda jako produkt uboczny. Dodatkowo, jeśli wodór jest pozyskiwany dzięki energii odnawialnej, to do dotarcia do tego samego punktu zużywa znacznie mniej paliwa niż konwencjonalny pojazd.

Szybkie tankowanie

Zaletą pojazdów zasilanych wodorem jest szybkie tankowanie, w przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, w których średni czas tankowania wynosi do 4 godzin. Operacja tankowania może trwać maksymalnie pięć minut.

Ma dobry system bezpieczeństwa

Wodór jest wysoce łatwopalny, ale do zainicjowania zapłonu wymaga obecności tlenu i źródła energii. Z tego powodu wskaźniki ryzyka zostały obniżone, nawet gdyby doszło do wycieku, to wytworzyłby się pionowy płomień, który jest mało niebezpieczny i możliwy do kontrolowania. Należy zauważyć, że przemysł lotniczy wykorzystuje wodór jako paliwo, więc istnieją zaawansowane protokoły bezpieczeństwa w celu zmniejszenia tego typu ryzyka.

Cicha praca

Pojazdy nie są hałaśliwe, co zmniejszyłoby zanieczyszczenie dźwiękami na ulicach dużych miast, pojazdy wodorowe bardzo różniące się od pojazdów konwencjonalnych, które mogą generować zanieczyszczenia dźwiękowe..

Dobry zasięg

Pojazdy z technologią wodorową mają bardzo podobny zasięg w porównaniu do samochodów elektrycznych, ponieważ posiadają system magazynowania paliwa. Ta cecha odróżnia tę technologię od pojazdów elektrycznych, które nie pokonują długich dystansów bez podłączenia do prądu w celu powolnego ładowania elektrycznego.

Wady wodoru

Trudno jest go uzyskać

Wodór nie występuje w czystym stanie w przyrodzie, mimo że jest jednym z najobficiej występujących pierwiastków na naszej planecie, zawsze jest związany z inną substancją, a do jego rozdzielenia stosuje się skomplikowane procesy. W tym konkretnym przypadku najwłaściwszym sposobem na jej uzyskanie jest elektroliza, która polega na wydzieleniu z wody cząsteczek tlenu i wodoru. Proces ten jest bardzo kosztowny i zużywa dużo energii elektrycznej.

Nie jest to tanie paliwo

Wodór, choć jest realną alternatywą dla stosowania pochodnych ropy naftowej jako paliwa, nie może go jeszcze zastąpić ze względu na wysokie koszty finansowe. Produkcja wodoru z elektrolizy jest kosztowna, a jego trudna dystrybucja sprawia, że nie należy on do pierwszych wyborów jako paliwo do pojazdów. Jednak szybki postęp w motoryzacji może zmienić tę sytuację w najbliższej przyszłości.

Trudności w transporcie

Wodór jest bardzo trudny do transportu, ponieważ jest tak lekki. Diametralnie różni się od paliw kopalnych, które są transportowane z jednego miejsca na drugie ze względną łatwością. Na przykład ropa naftowa jest pompowana przez rurociągi i cysterny.

Brak infrastruktury

Poważną wadą wodoru jako paliwa jest to, że obecnie nie ma wystarczającej liczby stacji paliw do tankowania pojazdów wodorowych.

Cała ta sytuacja jest częścią systemu operacyjnego, który jest bardzo trudny do zmiany, ponieważ ropa jest nadal najpopularniejszym paliwem, a wodór jest tylko małą alternatywą, która musi dostosować swoją rentowność, w zależności od użytkownika końcowego.

Trudno go przechowywać

Gęstość wodoru jest mniejsza niż benzyny, dlatego musi on być przechowywany w postaci płynnej i w niskich temperaturach, aby zachować swoją efektywność jako źródło paliwa.