Zniżki na ubezpieczenie samochodu- jak uzyskać zniżki za wiek?

0
Zniżki na ubezpieczenie samochodu- jak uzyskać zniżki za wiek?

Ubezpieczenie OC jest wymaganym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Kupując pierwszy pojazd na pewno zastanawiasz się, czy i jakie mogą przysługiwać ci zniżki, czy są jakieś sposoby, by móc je zdobyć? Czy istnieje zniżka zależna od wieku właściciela?

Zakres Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są elementem systemu chroniącego kierowców przed szkodami wyrządzonymi na skutek zdarzeń związanych z poruszaniem się pojazdów po drogach publicznych i drogach wewnętrznych. Ochrona ubezpieczenia OC obejmuje zarówno stronę, która doznała szkody- przez rekompensatę związaną z uszkodzeniami powstałymi w pojeździe oraz szkody zdrowotne, do jakich doszło na skutek wypadku komunikacyjnego- jak i stronę, która była sprawcą zdarzenia- przez zabezpieczenie jego majątku i wypłacanie rekompensaty osobie poszkodowanej z funduszu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie OC znosi odpowiedzialność majątkową za wyrządzone szkody ze sprawcy zdarzenia, z wyłączeniem roszczeń dochodzonych na drodze sądowej).

Od czego zależy wysokość składki na ubezpieczenie OC?

Składka na ubezpieczenie jest uwarunkowana indywidualną wyceną, dotyczącą posiadacza lub posiadaczy pojazdu oraz samochodu, który ma zostać objęty ubezpieczeniem. Wycena ta bierze pod uwagę:

• dotychczasową historię ubezpieczeniową właściciela pojazdu,

• dotychczasowe szkody spowodowane przez właściciela lub właścicieli samochodu,

• miejsce zamieszkania posiadacza auta, lokalizację i sposób przechowywania pojazdu,

• wiek właścicieli, czasem również wykonywaną przez nich profesję,

• pojemność jednostki napędowej oraz rodzaj paliwa,

• wiek i dotychczasowy przebieg pojazdu,

• sposób użytkowania pojazdu- czy wykorzystywany jest do celów wyłącznie prywatnych, czy również służbowych,

• sposób dokonania płatności za polisę- zazwyczaj promowane jest opłacenie składki na cały rok z góry.

Czym są i jakie zniżki przysługują właścicielom pojazdów?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, konkurując o klientów, oferują szereg programów rabatowych oraz zniżek, promujących poszczególne grupy posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zniżki na ubezpieczenie samochodu przyznawane są w formie kwotowej lub procentowej- odliczane są od wyliczonej- na podstawie wprowadzonych danych- podstawowej kwoty ubezpieczenia samochodu. Maksymalne zniżki mogą wynosić nawet 60-80% wartości ubezpieczenia, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej ochrony ubezpieczeniowej właściciela pojazdu (zgodnie z polskimi przepisami nie ma możliwości ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej OC). Najczęstszymi warunkami, jakie należy spełniać, aby uzyskać zniżkę stosowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe są:

• odpowiedni wiek właściciela pojazdu,

• bezszkodowość jazdy,

• odpowiednia długość posiadania polis ubezpieczeniowych pojazdów mechanicznych,

• brak przerw w ubezpieczeniu,

• lojalność wobec jednego towarzystwa ubezpieczeniowego,

• ilość pojazdów ubezpieczonych w danym towarzystwie.

Jak widać zatem- zniżki na ubezpieczenie OC samochodu dotyczą właściciela lub właścicieli samochodu.

Zniżka na ubezpieczenie samochodu- zniżka od wieku 

Nowi klienci towarzystw ubezpieczeniowych- którymi zazwyczaj są osoby młode lub osoby do tej pory niedoświadczone w prowadzeniu pojazdów mechanicznych- bardzo często borykają się z koniecznością opłacania pełnej składki na ubezpieczenie OC samochodu lub nawet składki zwiększonej. Towarzystwa ubezpieczeniowe bowiem, wyliczając wysokość składki ubezpieczeniowej, biorą pod uwagę tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. W zależności od danej ubezpieczalni składowe ryzyka mogą mieć różne proporcje, jednak najczęściej największe znaczenie ma wiek właściciela pojazdu, jego staż w posiadaniu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz bezszkodowość jazdy. Najczęściej stosowane jest stopniowe zwiększanie zniżki o 10% co rok- w przypadku kontynuacji ubezpieczenia i bezszkodowej jazdy kierowcy.

Zniżka od wieku a dodatkowy właściciel 

Biorąc pod uwagę czynnik wieku właściciela pojazdu jako jeden z kluczowych elementów wpływających na wysokość składki ubezpieczeniowej- brak prawa do zniżek na ubezpieczenie samochodu- w przypadku osób wcześniej nie posiadających ubezpieczenia komunikacyjnego- powoduje wyliczenie dość wysokiej składki w porównaniu do osoby, która ma zniżkę od wieku. Dlatego też przy zakupie i ubezpieczaniu pierwszego pojazdu warto skorzystać ze zniżek innego kierowcy.

W przypadku zakupu pojazdu przez osobę niedoświadczoną warto pokusić się o ustanowienie współwłasności z zaufaną nam osobą (np. członkiem rodziny), która posiada zniżki a ubezpieczenie samochodu plus zniżkę od wieku. W przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli auta posiada wypracowaną zniżkę od wieku, nie posiada zwyżek z tytułu szkód komunikacyjnych, posiada ubezpieczony inny samochód- podczas wyliczania składki OC- jego zniżki na ubezpieczenie OC samochodu zostaną uwzględnione. Aby uzyskać jak najkorzystniejszy bilans, powinno się ustanowić jako pierwszego właściciela- na etapie podpisywania umowy sprzedaży pojazdu oraz jego rejestracji- osobę posiadającą jak najwięcej zniżek.

Ubezpieczenie oczywiście będzie uwzględniało brak zniżek za wiek drugiego właściciela- ryzyko ubezpieczenia osoby młodej zostanie uwzględnione w kalkulacji- jednakże całkowity koszt polisy będzie nieporównywalnie niższy niż w przypadku samodzielnej własności samochodu osoby bez zniżek za wiek. System bilansowania zwyżek i zniżek na ubezpieczenie OC pojazdu współwłaścicieli pojazdu zwany jest systemem bonus/malus. Z uwagi na niewątpliwe korzyści dla młodego kierowcy warto poszukać towarzystw ubezpieczeniowych korzystających z systemu bonus/malus i porównywać ich oferty ubezpieczeń OC.