Zwrot za paliwo do pracy 2022. Kto może skorzystać z ulgi?

0
paliwo

 

Jeżeli Twoje miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości, niż mieszkasz, możesz liczyć nawet do 3600 zł zwrotu kosztów poniesionych na paliwo. W jaki sposób uzyskać rekompensatę poniesionych kosztów za dojazd do pracy i jakie warunki należy spełnić?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy – kiedy pracownik może się o niego ubiegać?

Zwrot środków poniesionych na dojazd do pracy

Otrzymanie poniesionych kosztów za dojazd do pracy zależy od naszego pracodawcy. Prawo nie nie precyzuje tego w jednoznaczny sposób. Dlatego często dochodzi do nieporozumień. Są pewne wyjątki, gdzie zwrot kosztów poniesionych za dojazd do pracy się należy i jest to praca w służbach cywilnych. Koszt codziennych dojazdów do miejsca pracy, czy to prywatnym samochodem, czy komunikacją miejską są na naszej głowie. W dzisiejszych czasach wysokich cen paliw wiele osób zastanawia się, czy dojazd do pracy jest jeszcze opłacalny. Co prawda coraz więcej osób i pracodawców decyduje się na pracę zdalną, jednak znaczna większość pracowników nie może pozwolić sobie na tego typu charakter pracy i muszą dojechać do swojego miejsca pracy. Większość pracodawców decyduje się dofinansować dojazd swoich pracowników do pracy. Do takich rekompensat należy zaliczyć zwrot poniesionych środków na zakup biletów okresowych lub zakup ich przez pracodawcę. Kolejną rekompensatą jest tak zwany dodatek samochodowy, czyli zwrot za paliwo zużyte do celów służbowych.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by pracownik otrzymał zwrot środków poniesionych za dojazd do pracy?

Abyśmy otrzymali zwrot poniesionych kosztów za dojazd do pracy, w tym zwrot za paliwo musi zostać spełnionych kilka warunków. Zwrot kosztów musi zostać zawarty w wewnętrznych przepisach firmy. Dlatego warto przed zatrudnieniem się u przyszłego pracodawcy sprawdzić, czy pracodawca dysponuje takim funduszem i czy będziemy otrzymywali zwrot kosztów poniesionych na dojazd. Gdzie szukać takich informacji u pracodawcy? Powinna znajdować się w regulaminie wynagrodzeń, w umowie podpisanej z pracodawcą. Jeżeli są takie zapisy zawarte w dokumentach, mamy szansę otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

To od naszego pracodawcy zależy jakimi kryteriami będziemy się kierować w momencie przyznawania zwrotów dojazdu do pracy. Jednym z głównych kryteriów, jakimi kierują się pracodawcy, jest odległość pracownika do jego miejsca pracy. Pracodawca może nałożyć z góry konkretną kwotę zwrotu kosztów poniesionych na dojazd do pracy, która jest jednakowa dla wszystkich pracowników niezależnie od tego, jak daleko mieszkają od swojego miejsca pracy.

Zwrot za paliwo za dojazd do pracy a dobra wola pracodawcy

Zwrot kosztów za paliwo za dojazd do pracy w zasadzie odbywa się dobrowolnie. Dobrym rozwiązaniem jest zawarcie zapisu w naszej umowie o pracę z informacją o zwrocie za paliwo poniesione na dojazd do pracy. Jest to praktyka coraz bardziej popularna w Polsce. Oczywiście wszystko opiera się na rozsądnych ramach oraz na ściśle określonych zasadach. W głównej mierze chodzi o to by postanowienia naszej umowy, nie były niekorzystne dla nas, niż to wynika z ustawy. Tworzenie dodatkowych zapisów w umowie o pracę jest częstą praktyką stosowaną przez pracodawcę. Odpowiedni zapis w umowie może również wynikać z regulaminu firmy. To od naszych relacji z przyszłym pracodawcą zależy, co w tej umowie zostanie zamieszczone. Zwrot kosztów za paliwo może być sfinansowany ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Stanowi to formę dodatku do naszego wynagrodzenia, a to powoduje powstanie obciążenia podatkowego po stronie pracownika.

Ile wynosi zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Zwrot kosztów za dojazd do pracy może stanowić wypłacenie dodatku samochodowego. Jest to stała kwota, jaką otrzymamy za paliwo zużyte w celach służbowych. Pracodawca może również zwrócić nam za ilość kilometrów przejechanych w celach służbowych. To właśnie ta druga forma jest najczęściej wykorzystywana przez pracodawcę.