FIZJOLOGIA ROŚLIN

0

Fizjologia żywego organizmu stanowi aparat tak skomplikowany, że laik nie jest w stanie jej w pełni poznać i dogłębnie zrozumieć. Podam więc tylko parę informacji o działaniu organizmu roślinnego. Nieco szerzej natomiast zajmę się tym, na co rolnik—praktyk ma wpływ w swej gospodarczej działalności.O  tym, czym jest żywy organizm, w danym przypadku roślina, decydują geny stanowiące zawiązek cech dziedzicznych. Mieszczą się one w chromosomach i determinują powstanie określonej cechy określonego organizmu żywego, tu — rośliny. Genetyka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością orga­nizmów żywych rozwija się dynamicznie. Ostatnio powstała cała nauka zwaną inżynierią genetyczną, która zajmuje się aktywnym kształtowaniem dziedziczenia oraz powstawania cech. Wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w żywych organizmach, a więc i w roślinach, kierowane są przez enzymy regulujące przebieg tych procesów.