Wzrasta współczynnik stosunku cen części samochodowych do całkowitej jego wartości.

0

    Zgodnie z definicją współczynnik proporcji ceny samochodu to stosunek całkowitej ceny części z których składa się auto, do ceny sprzedaży całego pojazdu. Stosunek cen części samochodowych do wartości auta, odzwierciedla zmiany w obciążeniu kosztami samochodu konsumentów i kosztami odszkodowań z tytułu ubezpieczenia samochodu. Mówiąc prościej, jest to łączna ilość wszystkich części samochodu, które można kupić dla tego samego typu pojazdu w oparciu o całkowitą kwotę obliczoną w oryginalnej cenie fabrycznej. Oznacza to, że im wyższy współczynnik integralności pojazdu, tym wyższy koszt wymiany lub naprawy części.

  Indeks współczynnika wartości samochodu i wskaźnik obciążenia cenami części powszechnie używanymi do napraw znacznie wzrosły, osiągając odpowiednio 350,93%, co stanowi wzrost o 1,15 punktu procentowego z poprzedniego roku. Wśród nich modelem o najwyższym współczynniku samochodowym jest model Mercedes Benz C-Class 2017, który wynosi 823,59%. Dane pokazują, że jeśli zdemontujesz Mercedesa Benz C-Class 2017, za całkowitą oryginalną cenę wszystkich części można kupić 8 pojazdów tego samego modelu.

  Wśród 18 powszechnie używanych akcesoriów w 2021 roku, średnia cena 17 akcesoriów jest wyższa od poziomu z marca 2019 r., a cena akcesoriów do 71 modeli wzrosła. W szczególności poszycia drzwi przednich, błotniki przednie i poszycia drzwi tylnych były topowymi częściami. Wśród pojedynczych części współczynnik ceny jednoczęściowych reflektorów w modelu Audi Q5 2020 wzrósł o 10,56%. Ponadto średnia wartość współczynnika auto-integracji, wskaźnik obciążenia części wspólnych, stosunek cen jednoczęściowego poszycia przedniego zderzaka i stosunek cen jednoczęściowych reflektorów jest najwyższy.

  Z punktu widzenia specjalistów z branży wzrost współczynnika autointegracji odzwierciedla obecny silny popyt produkcyjny firm motoryzacyjnych, oraz wzrost kosztów produkcji pojedynczych pojazdów. Obecnie ceny części samochodowych z tworzyw sztucznych, stalowych części konstrukcyjnych, opon i innych części generalnie wzrosły, a ceny różnych metali potrzebnych do produkcji karoserii również stale narastały.

  Wzrosły zarówno wolumeny, jak i ceny, dzięki czemu giełdowe firmy zajmujące się częściami samochodowymi mogły przekazać swoje olśniewające karty raportów w pierwszym kwartale. Dwadzieścia cztery duże notowane na giełdzie firmy produkujące części samochodowe osiągnęły zarówno wzrost przychodów, jak i zysku netto w pierwszym kwartale tego roku. Zysk netto przypisany spółkom macierzystym wzrósł o ponad 10% rok do roku.

  Warto zauważyć, że w miarę stale podnoszących się kosztów produkcji aut, nasila się konkurencja na rynku sprzedaży terminali samochodowych. Wskaźnik wczesnego ostrzegania o zapasach dealerów samochodowych w maju wyniósł 52,9%, co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego i 3,5 punktu procentowego odpowiednio rok do roku i miesiąc do miesiąca. Rynek motoryzacyjny był w maju stosunkowo stabilny i nie osiągnął jeszcze oczekiwanego poziomu. Powodem jest to, że niedobór procesorów stosowanych przy produkcji aut, doprowadził do wprowadzania cięć produkcyjnych przez firmy samochodowe, podaż niektórych modeli sprzedawanych na bieżąco jest napięta, wydłużony cykl dostaw pojazdów doprowadził do niestabilności sprzedaży, fundusze dealerów są w pułapce, pojazdy w tranzycie, obroty są napięte, a ceny surowców rosną, w wyniku czego wzrosła presja operacyjna dealerów. Ponieważ rynek motoryzacyjny w czerwcu wejdzie w tradycyjny okres poza sezonem, sytuacja ta może się utrzymywać.