Rozwiązania stosowane w transporcie chłodniczym

0

Aby zapewnić świeże dostawy wyrobów spożywczych, w tym mięsa, potrzebne jest zagwarantowanie prawidłowego przewozu z miejsca uboju i pakowania do sklepów spożywczych. Od jakości przechowywania produktów spożywczych zależy czy zachowają pełnię swych walorów smakowych, zapachowych, doskonały wygląd i świeżość. Także zdatność do spożycia w ustalonych terminach przydatności danego produktu. Wśród najczęściej wybieranych form transportu chłodniczego jest transport drogowy. Na każdy z nich zostały nałożone przez właściwe organy państwowe normy i regulacje prawne, które wymagają spełnienia wszelkich obostrzeń dotyczących transportu żywności. Poszukiwanie kontrahenta logistycznego do wykonywania przewozów i transportu takich towarów powinniśmy rozpocząć więc od pytań, jakie normy spełnia jego flota pojazdów, lub pojazdy, którymi wykonywany jest transport chłodniczy.

Wysoki rygor nałożony został w szczególności na produkty pochodzenia zwierzęcego. Spełnienie norm wymaga szczególnego podejścia dostawców, co nie powinno mimo wszystko sprawiać im wielu kłopotów. Dostępne na rynku chłodnie i lodownie transportowe często wyposażane są w dodatkowy osprzęt. Pomaga on w kontroli temperatury wewnątrz naczep transportowych. Dodatkowym wyposażeniem może być termograf, rejestrator otwierania drzwi czy agregat chłodniczy. Wiele z obecnych na rynku pojazdów jest w stanie wykonać transport żywności na długich i bardzo długich trasach.

Przystosowanie do takiego, szczególnie długiego transportu drogą lądową, pomaga w prowadzeniu eksportu do krajów Unii i poza nią. Rodzime ubojnie i producenci żywności chętnie korzystają z tego rozwiązania i sprzedają swoje produkty poza granicami Polski po wyższych, ale i konkurencyjnych cenach. Zaistnienie na rynkach europejskich może być dla nich gwarantem wzrostu wysokości sprzedaży, dotarcia do większej liczby odbiorców, powiększenia zysków i poszerzenia działalności. Rozwój handlu i technologii w granicach Unii Europejskiej pomaga im w poprawieniu kondycji własnych fabryk, dokonywaniu usprawnień technologicznych, nabywaniu nowych i specjalistycznych maszyn produkcyjnych. Także w poprawianiu wydajności produkcji, przez co zwiększaniu własnych limitów, czy produkcji dobrej jakości wraz z obniżeniem kosztów własnych.

Prowadzenie sprawnej kontroli temperatury i warunków panujących w chłodni jest gwarantem zachowania świeżości dostawy. Narażenie produktów spożywczych na działanie czynników zewnętrznych powinno być najlepiej żadne. Aby tego dokonać, konieczne jest także korzystanie z możliwości bezpiecznego przeładowywania towarów w wybranych i dobrze do tego przygotowanych punktach przeładunkowych. Ważna jest tu także kontrola sprawności agregatów chłodzących oraz możliwość stałego wglądu w warunki w chłodni dzięki dodatkowemu wyposażeniu, takiemu jak np. termostaty podłączone do systemu kontroli.