Na co zwrócić uwagę przy kupnie samochodu- wymagane dokumenty.

0
Na co zwrócić uwagę przy kupnie samochodu- wymagane dokumenty.

Zakup używanego samochodu wiąże się z kilkoma formalnościami oraz poszukiwaniem egzemplarza pod indywidualne wymagania spośród tysięcy ofert. Do prywatnego zakupu auta podejścia są różne, jest nadal wielu zwolenników poszukiwania i oglądania w komisach, są jednak aplikacje, które pozwalają, na poszukiwania online. Bez względu na formę jest kilka uniwersalnych zasad, na które należy zwrócić uwagę. Od aspektu formalno- prawnego po stan techniczny samochodu.

Zakup samochodu- potrzebne dokumenty.

Formalnie pojazd zmienia właściciela po podpisaniu przez obie strony (sprzedającego i kupującego) umowy kupna-sprzedaży. Pusty szablon dostępny jest w Internecie, wystarczy pobrać, wydrukować i zabrać ze sobą. Do sporządzenia umowy potrzebne są dane jak: imię, nazwisko, PESEL (jeśli rezydent) oraz miejsce zamieszkania. Wszystkie dane są niezbędne bez względu na to, czy znajdują się w dowodzie osobistym. Dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego wymienione dane mają znaczenie w przypadku: korespondencji, określenia składki ubezpieczeniowej, ryzyka, historii dotychczasowego ubezpieczenia. Nowy właściciel musi otrzymać, od sprzedającego ważną polisę OC na dzień zawarcia umowy. Warto samodzielnie się zgłosić do TU i zweryfikować ważność polisy i opłaty. Polisa zgodnie z polskim prawem zostanie przepisana na nowego właściciela, można ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym lub kontynuować do końca okresu ubezpieczenia. Opłacona składka nie gwarantuje, że nie zostanie ponownie przeliczona zgodnie z kryteriami nowonabywcy. Istotny jest fakt, że dla nowego właściciela polisa nie przedłuży się automatycznie. Warto ustawić przypomnienie o odnowieniu w dowolnym TU, aby uniknąć kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zakup auta należy zgłosić do urzędu skarbowego. Tam trzeba uiścić opłatę 2% od wartości pojazdu (z racji wzbogacenia), dokładną kwotę określa urzędnik. Określony termin to 14 dni. Ostatnią wymaganą formalnością jest przerejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji. Ma to na celu uzyskanie dowodu rejestracyjnego na dane nowego właściciela. Wyłącznie samochód z ważnym przeglądem technicznym będzie miał wydany dowód rejestracyjny! Dokumenty potrzebne w wydziale komunikacji to też: ważne OC do wglądu, dowód rejestracyjny (poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać nowemu), karta pojazdu (jeśli jest), dowód osobisty, wniosek o rejestrację auta oraz tablice rejestracyjne, jeśli będą wymieniane (nie ma obowiązku wymiany w przypadku tego samego powiatu).

Wymienione wymogi formalne są regulowane ustawowo. Za niedopełnienie grążą sankcje pieniężne od właściwych urzędów. Jeśli zmiana właściciela dot. innych podmiotów prawnych niż osoby fizyczne mogą wystąpić różnice.