Jednorazowa amortyzacja auta – co powinieneś wiedzieć ?

0

Amortyzacja jednorazowa przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów ciężarowych, czyli o masie powyżej 3,5 tony, a mniejszych tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie. Ponadto ten rodzaj amortyzacji dostępny jest także dla nowych przedsiębiorców, z krótką historia na rynku biznesowym. Amortyzacja jednorazowa pozwala na dokonanie odpisów w miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo duże i małe przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji środków niematerialnych i prawnych, w których samochód amortyzowany także powinien zostać ujęty.

Na amortyzacje liniową nie ma wpływu sposób finansowania, czy ze środków firmowych czy też z zewnętrznego źródła (np. kredyt, leasing). Przy tym rozwiązaniu amortyzacja nie jest możliwa przy wprowadzeniu do ewidencji samochodu osobowego.

Jak zamortyzować często używany samochód firmowy?

Ustawodawca przewidział współczynnik amortyzacji dla samochodów częściej używanych, ale ostatecznie nie może być on wyższy niż 1,4. Niestety szybsza amortyzacja nie posiada konkretnej definicji ustawowej i przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnej oceny zużycia pojazdu służbowego.

Ponadto decydując się na szybszą amortyzacje pojazdu nie może zastosować stawki wyższej niż 28 proc. ten rodzaj amortyzacji przedsiębiorca może stosować zarówno do samochodów ciężarowy oraz osobowych. W przypadku, gdy auto będzie z czasem mniej amortyzowane to przedsiębiorca jest zobowiązany zmniejszyć poziom amortyzacji w kolejnych miesiącach.

Jaki samochód można rozliczyć za pomocą amortyzacji liniowej?

Właściwie amortyzacja liniowa dostosowana jest zarówno do samochodów ciężarowych i osobowych. Jest to metoda najczęściej wybierana przez przedsiębiorców ze względu na swoja uniwersalność.

Przedsiębiorca dokonujący amortyzacji liniowej nie jest zobowiązany posiadać określonego statusu podatkowego. Przy tym rozliczeniu amortyzacji ciężar kosztów rozkłada się na 5 lat i stosuje się stawkę na poziomie 20 proc.

Czy amortyzacja degresywna jest dostępna tylko dla samochodów ciężarowych?

Niestety amortyzacja degresywna obejmuje tylko rozliczenie samochodów ciężarowych. Pozwala ona na przyspieszenie amortyzacji w pierwszych latach ewidencjonowania. Za jej pomocą amortyzacje samochodu ciężarowego można zwiększyć do poziomu 2,0. Ponadto pozawala na stosowanie w rozliczeniach bez względu na status podatkowy przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zakupujący nowe auto ciężarowe ma prawo do dokonania całkowitego odpisu podatku VAT na poziomie 100 proc. Jednak przed podjęciem decyzji o amortyzacji degresywnej przedsiębiorca powinien zastanowić się jak kształtuje się przyszłość jego firmy.

Czy możliwa jest amortyzacja samochodu używanego?

Przedsiębiorca ma prawo amortyzować samochód używany, jednak przed zakupem powinien być on amortyzowany przez minimum 6 miesięcy zanim zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych. Pozwoli to na ustanowienie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Przy ustalaniu stawek należy mieć na względzie, że dla samochodów ciężarowych minimalny okres amortyzacji wynosi 2,5 roku.

Amortyzacja samochodu osobowego pozwala na prowadzenie odpisów zarówno samochodów osobowych, ciężarowych, jak i tych ulepszonych. Samochód ulepszony to taki, który został dodatkowo wyposażony, np. w klimatyzację, instalację gazową itd.