Dlaczego Policja ochrania zgłoszone zgromadzenia?

0
Dlaczego Policja ochrania zgłoszone zgromadzenia?

Polacy bardzo często korzystają ze swojego konstytucyjnego prawa do organizowania zgromadzeń, na których mają możliwość zamanifestować pogląd na jakąś konkretną sprawę z życia publicznego. Wszelkie marsze czy manifestacje odbywają się szczególnie często w Warszawie, najczęściej w reakcji na aktualną sytuację polityczną. Jedną z najważniejszych kwestii jeżeli chodzi o zgromadzenia jest ich właściwa ochrona przez funkcjonariuszy Policji. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom manifestacji, a nierzadko także osobom postronnym.

Zgromadzenia – wielkie napięcia społeczne
Zgromadzenia, manifestacje czy wiece poparcia w polskiej rzeczywistości mają najczęściej tyle samo zwolenników, co gorących przeciwników. Swoistą normą są zbierające się kontrmanifestacji czy osoby, które z powodu odmiennych poglądów chcą przeszkodzić w zaplanowanym zgromadzeniu. Tendencja do tego typu zachowań może doprowadzić do tragicznych w skutkach konfrontacji między obywatelami. W tego typu walkach ulicznych istnieje realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a w skrajnych wypadkach nawet życia. Bardzo ważne jest więc, aby każde zgromadzenie było odpowiednio ochraniane. Zajmuje się tym ustawowo polska Policja. Poinformowanie jej o zapluwanym zgromadzeniu należy do obowiązków miejscowego urzędu gminy. Policjanci powinni być kordonem bezpieczeństwa, która ochroniłaby uczestników zgromadzenia przez ewentualnymi atakami kontrmanifestantów. Praktyka życia codziennego pokazuje, że w istocie ochrona funkcjonariuszy policji przy niektórych zgromadzeniach jest koniecznością. Policjanci muszą interweniować, kiedy ktoś chce np. zastawić trasę przemarszu pochodu czy też w jakiś inny sposób zakłócić trwające wydarzenie, a przede wszystkim gdy ktoś realnie zagraża bezpieczeństwu uczestników zgromadzenia. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo wyprosić z niego osobę, która dopuszcza się prób zakłócenia czy też jest na nim tylko w celach prowokacyjnych – w tym wypadku również mogą zostać wykorzystani policjanci. Funkcjonariusze osłaniający zgromadzenia nie noszą przy sobie broni, aczkolwiek mają prawo używać przymusu bezpośredniego, a więc po prostu siły.

Utrudnienia w ruchu
Policja oprócz zapewniania bezpieczeństwa pełni także bardzo ważną funkcję organizatora zmian w ruchu drogowym. Zgromadzenia są bardzo często organizowane na ulicach, na których normalnie odbywa się ruch – policja musi zapewnić odpowiednie objazdy lub takie sterowanie napływającymi samochodami, aby wszystko zakończyło się w sposób bezpieczny. Niestety zgromadzenia często pociągają za sobą korki i utrudnienia dla kierowców. Sytuacja ta jest poważna szczególnie w Warszawie, gdzie wszelkiego rodzaju manifestacji jest z uwagi na wielkość miasta i znaczenie polityczne, najwięcej.