Czym maluje się samochody?

0

Produkty używane w motoryzacji różnią się między sobą naraz środkiem obciążania, własnościami użytkowymi, jak i składem sztucznym lepiszcza. Do materiałów malarskich częściej użytkowanych w motoryzacji należą poniżej przeanalizowane wyroby. Spoiwem w materiałach tej ekipy jest żywica nitrocelulozowa. Emalie nitrocelulozowe są nietrudne do nakładania i usychają w temperaturze pokojowej stosunkowo błyskawicznie, lecz są niebywale banalnie palne na powierzchni taxi bagażowego, a utworzone z nich powłoki są malutko niezłomne na działanie wody i innych czynników atmosferycznych, błyskawicznie ulegają starzeniu, a ponadto odznaczają się małą wytrzymałością bezwolną.

Równocześnie własności ozdobne tego rodzaju powłok nie są najlepsze; zaklepanie stosownego odblasku wymaga polerowania. Zarówno kity nitrocelulozowe drewnieją prędko, jakkolwiek własności bezwiedne sporządzonych z nich powłok – w szczególności w tłustszych powłokach, są niezadowalające. Materiały nitrocelulozowe były w ogólności rzecz biorąc użytkowane w przemyśle automobilowym poprzez kilkadziesiąt latek. Stosowano je także w kraju do wymalowań pierwszych wozów marki Warszawa, Syrena, samochodów ciężarowych i dostawczych.

Ze względu tymczasem na niedostateczne zdolności kryjące ( co zespala się z koniecznością nakładania wielu szycht ) oraz ze względu niezadowalającej jakości otrzymywanych powłok, wyroby nitrocelulozowe ( i nitrokombi ) zostały wycofane z użycia. Znajdujące się na rynku wyroby nitro są przydzielone głównie do przetwarzania zaprawek lakierniczych i rychłej restauracji pojazdów osobowych. Spoiwem w materiałach tej drużyny jest cyklokauczuk lub kauczuk chlorowany. Wyroby chlorokauczukowe są mniej zapalne, a więc bezpieczniejsze w wykorzystaniu niż nitro, dostarczają powłoki odporne na funkcjonowanie wody, bardziej mocne mechanicznie oraz parciejące temperaturach.

Spoiwem w materiałach tej załogi są żywice políwinylowe różnych rodzai. Z wyrobów winylowych tworzy się powłoki szybko wysychające, plastyczne i wodoodporne, ale ich użytkowanie w lakiernictwie automobilowym jest niewielkie, jako że dosięgane skutki strojne są niezadowalające, a wytrzymałość nieświadoma tych powłok jest nadto mała jeśli chodzi o taxi bagażowe. Z wyrobów tej drużyny w największym stopniu drogocenne są z pewnością masy plastizolowe wykorzystywane jako mastyki gaszące, a także ekspresowo parciejąca farba winylowa do sondowania ( o wyśmienitej przyczepności ), używana do zaprawek Iakierniczych i restauracji pojazdów.

Materiały tej załogi są oparte w zasadzie na chemicznych kalafoniach alkidowych, należących do drużyny kalafonii. Wyroby, zawierające kalafonie ftalowe jako spoiwo, są używane w motoryzacji zarówno w postaci postumentów, jak i kitów szpachlowych, szpachlówek tudzież emalii nawierzchniowych.