Czy możliwe jest leasingowanie używanego auta?

0
Czy możliwe jest leasingowanie używanego auta?

Finansowanie zakupu pojazdu samochodowego leasingiem, za pośrednictwem zawartej z finansującym umowy, jest dostępne nie tylko w stosunku do samochodów fabrycznie nowych, kupowanych w salonach dealerskich. Można skorzystać z leasingu także jeśli chodzi o nabycie samochodów używanych.

Maksymalny wiek samochodu

Dla firm leasingowych dopuszczających możliwość objęcia leasingiem również samochodu używanego, ważne jest to, jaki jest rok produkcji takiego pojazdu. Zwykle umowa leasingowa może zostać zawarta tylko wówczas, gdy przedmiotem leasingu jest samochód używany nie starszy niż 8 lat.

Operacyjny czy finansowy?

Decydując się na leasing samochodu używanego przedsiębiorca musi zadecydować o jego formie. Do wyboru ma leasing operacyjny lub finansowy (więcej informacji o leasingu znajdziesz na Raiffeisen Leasing). Pierwsza z wymienionych form jest korzystna pod względem podatkowym dla korzystającego, bowiem wszystkie opłaty leasingowe – raty kapitałowo odsetkowe oraz opłaty wstępne, stanowią w całości koszt uzyskania przychodu u korzystającego. Pomniejszają one zatem podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i obciążenie związane z tymże podatkiem. W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca wystawia faktury VAT do każdej raty leasingowej, a więc opłacanie podatku od towarów i usług konsumpcyjnych jest rozłożone w czasie.

W odniesieniu do leasingu finansowego, do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca może dopisać tylko część odsetkową raty, zaś podatek VAT należy zapłacić w całości przy pierwszej racie leasingowej czy opłacaniu opłaty wstępnej. Możliwość odpisania VAT-u występuje w przypadku sprzedaży auta na tzw. pełną fakturę VAT.

Jak skorzystać z oferty leasingowej?

Jeśli samochód kupujemy na przykład w komisie, to pośrednik powinien za nas dopełnić wszelkich formalności. W zdecydowanej większości przypadków zakup samochodów używanych jest finansowany za pomocą leasingu operacyjnego. Procedury są łatwiejsze do przejścia, a korzyści podatkowe dla przedsiębiorcy znaczące. Leasingobiorca musi złożyć wraz z wnioskiem o leasing dokumenty rejestrowe firmy, dowód osobisty, deklaracje PIT i CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo, w przypadku leasingowania aut używanych konieczne jest przedstawienie lub dokonanie wyceny rzeczoznawcy przedmiotu leasingu.

Po zawarciu umowy leasingu samochodu używanego należy zadbać o jego obowiązkowe ubezpieczenie. Wielu leasingodawców będzie wymagało ubezpieczenia samochodu także w ramach nieobowiązkowego AC.