Sprzedaż, zakup lub złomowanie auta. Jakie obowiązki?

0
zakup auta

Jakie obowiązki spadają na sprzedającego auto, a jakie na kupującego? Co należy zrobić po oddaniu naszego auta na złom do tzw. kasacji? Poniżej kilka przydatnych informacji, które uchronią nas przed karami urzędowymi oraz windykacją ze strony zakładu ubezpieczeń.

Sprzedaż auta

Sprzedający auto musi przekazać kupującemu, kartę pojazdu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwane OC. Zbywca auta niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni ma obowiązek poinformować zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta i danych nabywcy, które umożliwią przepisanie oraz przeliczenie polisy na nowego właściciela. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych takich jak AC bądź Assistance, w dniu sprzedaży pojazdu ulegają one rozwiązaniu i za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługujemy nam zwrot składki. Warto, zatem pozostawić informację o nr konta bankowego jeśli takowy zwrot będzie nam przysługiwał. Również w przeciągu 30 dni należy zgłosić zbycie pojazdu w urzędzie komunikacji. Czynność tę może wykonać osobiście bądź za pośrednictwem profilu zaufanego, on-line. Konsekwencje braku poinformowania o zbyciu pojazdu to kara do 1000 zł, a w przypadku zakładu ubezpieczeń konieczność opłacenia np. kolejnej raty składki bądź zgłoszenie szkody w UFG spowodowanej przez nabywcę, na konto zbywcy. Pamiętajmy zatem o tych sprawach, gdyż pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W końcu dzień sprzedaży auta to jeden z dwóch szczęśliwych dni osoby zmotoryzowanej, tuż po dniu jego zakupu

Handsome man in a white shirt. Businessman working with laptop. Man standing near a car

Zakup auta

Nabywca auta również musi pamiętać o kilku rzeczach do wykonania, tuż po zakupie auta. W pierwszej kolejności już w dniu zakupu weryfikujemy czy auto posiada ważne OC, gdyż każdy samochód musi posiadać to ubezpieczenie w dniu rejestracji. Jeżeli auto zostało zakupione od osoby fizycznej w terminie 14 dni od zakupu pojazdu, należy złożyć w urzędzie skarbowym PIT od czynności cywilno-prawnych i opłacić podatek w wysokości 2% od wartości rynkowej pojazdu. Następnie udajemy się w terminie do 30 dni, w kierunku urzędu komunikacji w celu przerejestrowania auta. Pamiętajmy, że musimy mieć przy sobie również dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli została wydana), umowę kupna-sprzedaży (bądź inny dokument przeniesienia prawa własności taki jak faktura bądź akt darowizny) oraz tablice rejestracyjne. Tutaj również niedotrzymanie terminu grozi wysokimi karami pieniężnymi do 1000 zł. Kolejnym krokiem po zakupie auta to udanie się do towarzystwa ubezpieczeniowego i podjęcie decyzji co robimy dalej z polisą OC. Zgodnie z prawem ubezpieczenie po zbywcy możemy kontynuować po wcześniejszym przeliczeniu składki bądź taką polisę wypowiedzieć i zawrzeć nową na siebie. W przypadku wypowiedzenia polisy składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzyma do zwrotu zbywca pojazdu

Złomowanie pojazdu

W przypadku, gdy auto uległo zniszczeniu bądź zwykłemu zużyciu w wyniku eksploatacji uniemożliwiające przedłużenie badania technicznego należy je zutylizować. W prostszych słowach udajemy się do punktu demontażu pojazdu (który ma do tego uprawnienia) i oddajemy auto na złom. Stacja demontażu wystawia zaświadczenie o demontażu pojazdu, bądź zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Na podstawie otrzymanego dokumentu musimy udać się do wydziału komunikacji i wyrejestrować auto. Pamiętajmy o komplecie dokumentów czyli dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu (jeśli była wydana), tablicach rejestracyjnych oraz wcześniej wymienionym zaświadczeniu z punktu demontażu pojazdów. W urzędzie komunikacji otrzymujemy zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, z którym udajemy się do zakładu ubezpieczeń. Wyrejestrowanie pojazdu uprawnia nas do otrzymania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z całego zakresu ubezpieczenia tj. z polisy OC oraz ryzyk dobrowolnych takich jak AC, Assistance, NNW itp. Rozliczenie składki jest proporcjonalne z dokładnością do jednego dnia

Pamiętajmy aby dopełnić wyżej wymienionych obowiązków. Większość czynności można wykonać drogą elektroniczną (w przypadku ubezpieczenia oraz informacji o zbyciu) co wyraźnie ułatwia załatwienie ich w należytym czasie. Terminowe i prawidłowe zgłoszenie sprzedaży oraz zakupu auta w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz urzędzie komunikacji uchroni nas od niepotrzebnych nerwów oraz kosztów.