Sprzedaż samochodu? Kilka kroków jak odzyskać składkę OC

0
Sprzedaż samochodu? Kilka kroków jak odzyskać składkę OC

Mówią, że człowiek cieszy się dwa razy z posiadanego samochodu, podczas zakupu i po sprzedaży. W dużym skrócie oczywiście to możliwe, jednak wszystko zależy jak sami podchodzimy do tematu. 

Jeśli przymierzasz się do sprzedaży auta pamiętaj, aby zgłosić ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od daty spisania umowy fakt, o sprzedaży samochodu nowemu nabywcy. Z tą chwilą zakład ubezpieczeń wszystkie czynności oraz obowiązki przenosi na nowego nabywcę auta. Temat jest ten niezwykle ważny, ponieważ w innym przypadku może dojść do sytuacji, że zakład ubezpieczeń może zażądać zapłacenia składki OC od poprzedniego właściciela oraz aktualnego.

Druga ważna kwestia to odpowiedzialność za samochód, nie wiemy co przydarzy się nowemu nabywcy oraz jakie ma plany względem pojazdu. Może spowodować kolizje, lub wypadek. Dlatego nie należy brać odpowiedzialności za czyjeś działanie, najlepiej jak najszybciej zgłosić fakt zbycia pojazdu i spać z czystym sumieniem.  

<h2>Zwrot składki OC opłaconej z góry</h2>

Po sprzedaży pojazdu, możemy starać o zwrot składki OC za okres w którym nie została wykorzystana. W dobrym guście będzie poinformowanie kupującego, o chęci odzyskania zwrotu OC podczas sprzedaży samochodu i podpisywania dokumentów. Ponieważ podstawowym warunkiem na zwrot OC jest fakt, że nowy właściciel musi wypowiedzieć starą umowę i podpisać nową. W przeciwnym razie, nie będziemy mogli odzyskać zwrotu składki.

Kolejnym warunkiem, aby otrzymać zwrot OC za sprzedany samochód to zgłoszenie sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie był ubezpieczony pojazd. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji może poprosić o przesłanie kopii umowy lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Dużym ułatwieniem w całej procedurze na pewno jest fakt, że nie musimy osobiście udać się do agenta ubezpieczeniowego. Wszystkie wymagane formalności, możemy przekazać drogą elektroniczną, na wskazaną skrzynkę pocztową.

Wiadomość e-mail przez nas wysyłana powinna zawierać:

  • Wypowiedzenie umowy OC
  • Umowę sprzedaży
  • Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu

Wzór tych dokumentów można znaleźć na stronie wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Kwotę jaką otrzymamy za niewykorzystany okres ochrony, można w prosty sposób oszacować poprzez obliczenie dziennej stawki i pomnożenie jej przez pozostałą liczbę dni trwania umowy OC.

Ubezpieczyciel ma 14 dni roboczych na zwrot OC za sprzedany samochód, a termin ten należy zacząć liczyć od dnia zgłoszenia w ubezpieczalni informacji o zbyciu pojazdu. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna informacja, jeżeli sprzedawca samochodu wykupił umowę OC z podziałem na raty i nie zostały wszystkie raty spłacone, to przysługuje zwrot jedynie uregulowanej kwoty.

<h2>Czy ubezpieczenie AC przechodzi na nowego właściciela?</h2>

Niestety nie. Ubezpieczenie AC, czyli Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym – co oznacza, że wygasa z chwilą sprzedaży samochodu. Nowy nabywca może wykorzystać jedynie zawarte ubezpieczenie OC, a opłata ubezpieczenia za niewykorzystany okres zostanie zwrócona sprzedającemu.

<h2>Z jakich elementów powinna składać się umowa kupna – sprzedaży?</h2>

Umowy kupna – sprzedaży samochodu nie ma potrzeby tworzyć od zera (wzór takich umów można znaleźć w Internecie za darmo).

A co powinna zawierać taka umowa? Sprawdźmy:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dokładne dane z dowodów osobistych obu stron sprzedaży (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu),
  • szczegółowy opis auta: marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor,
  • cena, za jaką pojazd zostanie sprzedany (nigdy nie mniejszą),
  • data przekazania pojazdu kupującemu,
  • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
  • oświadczenie kupującego, że zna stan techniczny pojazdu i nie ma co do niego zastrzeżeń.

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu powinna zostać stworzona w dwóch takich samych egzemplarzach i zakończona odręcznymi podpisami na obu kopiach dokumentu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na kwotę jaką wpisujemy na umowie za pojazd – musi być dokładnie taka, za jaką pojazd został sprzedany, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów.