Komu i kiedy przysługuje zwrot zapłaconej składki OC po sprzedaży samochodu

0
Komu i kiedy przysługuje zwrot zapłaconej składki OC po sprzedaży samochodu

Kupiłeś OC na 12 miesięcy, ale Twoja umowa została przedterminowo rozwiązana? Regulamin przewiduje kilka sytuacji, w których niewykorzystane składki mogą zostać odzyskane. Sprawdź, czy pieniądze są również Twoje.

Kiedy przysługuje zwrot składki ubezpieczenia OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskiej Agencji Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz ustawa o prawach konsumenta regulują okoliczności, w jakich kierowca może ubiegać się o zwrot uiszczonej składki. Klienci towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymają zwrot niewykorzystanych składek w następujących okolicznościach:

  1. Kupujący pojazdu składa wypowiedzenie umowy sprzedającemu – składka ubezpieczeniowa zostaje zwrócona byłemu właścicielowi,
  2. Właściciel wypowiada umowę i właściciel traci prawo własności do pojazdu – składka zostanie zwrócona właścicielowi, który wykupił polisę OC,
  3. Pojazd samochodowy zostanie spisany na straty lub właściciel odnotuje jego trwałą i całkowitą szkodę,
  4. Złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
  5. Odstąpienie od umowy z powodu braku rejestracji pojazdu na jazdę próbną,
  6. Umowa ulega rozwiązaniu po cofnięciu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu.

Jak odzyskać składkę ubezpieczeniową po sprzedaży samochodu?

Jeśli jesteś sprzedawcą, nie ma to dla ciebie znaczenia. Twoim jedynym obowiązkiem jest powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni. Kupujący musi zdecydować, co zrobić z ubezpieczeniem – czy z niego skorzystać, czy wypowiedzieć umowę? Wcześniej kupujący miał 30 dni na podjęcie decyzji, teraz ma swobodę. Z ubezpieczenia może korzystać do końca umowy lub może ją wypowiedzieć np. na tydzień przed końcem umowy. Zwrot OC otrzymasz po sprzedaży auta tylko wtedy, gdy kupujący nie będzie chciał już korzystać z ubezpieczenia. Do otrzymania zwrotu nie jest wymagany żaden specjalny wniosek – w przypadku wypowiedzenia umowy przez sprzedawcę niewykorzystany okres automatycznie przechodzi na Ciebie. Warto jednak złożyć taki wniosek, jeśli chcesz, aby zamiast przelewać środki na adres domowy, trafiły na wskazane konto bankowe.

Kiedy zostanie zwrócona składka OC po sprzedaży auta?

Przeniesienie własności pojazdu na inną osobę nie gwarantuje zwrotu niewykorzystanych składek OC. Niestety w tym przypadku zdajemy się na decyzję innego kierowcy, a dokładniej nowego właściciela auta. Po sprzedaży samochodu polisę OC przechodzimy na kupującego. Jeśli zdecyduje się skorzystać z podpisanej przez nas umowy, nie otrzymamy zwrotu składki. Co ważne, nowy właściciel pojazdu ma prawo wypowiedzieć OC przed końcem okresu obowiązywania umowy. Oznacza to, że nawet po kilku miesiącach może zmienić zdanie i zostać zwolniony z kontraktu.

Wyrejestrowanie samochodu to gwarancja odzyskania pieniędzy

Jeśli samochód nie istnieje (np. został skradziony lub całkowicie zniszczony), ale nie został spisany na straty, wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Aby móc wypowiedzieć umowę ubezpieczenia i uzyskać zwrot składki OC konieczne jest wyrejestrowanie pojazdu z odpowiedniego działu transportu. W celu odzyskania pozostałej składki należy przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o rezygnacji. Przydatne jest również uzyskanie potwierdzenia ze stacji demontażu w przypadku zapisów policyjnych po złomowaniu lub kradzieży samochodu. W przypadku złomowania samochodu ubezpieczyciel naliczy składkę zwrotną od dnia zwrotu samochodu do SDP do końca umowy, a w przypadku kradzieży – od dnia spisania pojazdu do wygaśnięcia umowy, dlatego nie warto zwlekać.

Kiedy nie mogę odzyskać ubezpieczenia po sprzedaży samochodu?

Jednak zdarzają się również przypadki, w których nie można odzyskać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zwrot składek jest zawsze przypisywany poprzedniemu właścicielowi. Może się zdarzyć, że sprzedasz samochód, a kupujący natychmiast zmieni właściciela. Jeśli trzeci kolejny właściciel zdecyduje się zerwać umowę, zwrot nie przypadnie Tobie, ale kierowcy, któremu sprzedałeś samochód. Może to być dla ciebie bardzo złe, na przykład przy zakupie drogich jeźdźców i rozszerzeń, takich jak ubezpieczenie wypadkowe.