Kierowco – pamiętaj o badaniach technicznch auta

0
Kierowco – pamiętaj o badaniach technicznch auta

Każdy właściciel samochodu powinien pamiętać o konieczności przeprowadzenia badań technicznych swojego pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku może być dotkliwe w skutkach.

Co grozi na brak badania technicznego auta?

Bezpieczeństwo na drodze zależy od wielu czynników. Poza dobrą nawierzchnią czy umiejętnościami kierującego ważny jest również stan techniczny pojazdu. Jeżeli samochód nie spełnia podstawowych wymogów, to może stanowić poważne zagrożenie dla wszystkich, którzy znajdują się na drodze. Z tego też względu tak istotne jest regularne przeprowadzanie badań technicznych pojazdu. Dzięki takim właściciel ma pewność, że jego pojazd jest w pełni sprawny. Niestety, zdarza się, że nie wszyscy kierowcy pamiętają o konieczności przeprowadzenia badania technicznego samochodu. A niedopełnienie tego obowiązku może być kosztowne w skutkach.

Z czego wynika obowiązek?

To, że właściciel pojazdu powinien zadbać o posiadanie aktualnych badań technicznych wynika z art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca we wskazanym akcie doprecyzował, kogo obowiązuje przeprowadzanie badań technicznych pojazdu. Mowa nie tylko o właścicielach samochodach, ale również posiadaczach motorowerów, przyczep czy ciągników rolniczych. Jednocześnie o częstotliwości takich badań decyduje wyłącznie wiek pojazdu i jego przeznaczenie. O ile właściciele nowych samochodów czy ciągników rolniczych są zobowiązani do przeprowadzenia badań technicznych po upływie trzech lat od daty pierwszej rejestracji, to inaczej jest w przypadku pojazdów, które mają powyżej 5 lat. Takie podlegają kontroli raz do roku. Badanie techniczne samochodu zainteresowani właściciele przeprowadzić mogą choćby w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Damal. Oferta tego podmiotu jest szeroka i skierowana do posiadaczy samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów sprowadzanych z zagranicy, zasilanych gazem, specjalistycznych czy przyczep i naczep. Ponieważ Stacja dba o jakość oferowanych usług, zatrudnia wyłącznie specjalistów i dysponuje sprzętem wysokiej jakości.

Kłopotliwy brak aktualnych badań

Fakt, że właściciel choćby samochodu nie posiada aktualnych badań technicznych najczęściej ujawniają funkcjonariusze drogówki w trakcie zatrzymania. W sytuacji, gdy właściciel spóźnił się tylko kilka dni, może liczyć na upomnienie. Gorzej, jeżeli kontrola wykaże, że właściciel znacząco spóźnił się ze swoim obowiązkiem. W takiej sytuacji dochodzi do zatrzymania pojazdu rejestracyjnego, zaś właściciel otrzymuje skierowanie na obowiązkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Co więcej, to trzeba wykonać w ciągu 7 dni. Konieczna będzie też wizyta w urzędzie, aby odzyskać dowód rejestracyjny.

Lepiej zapobiegać

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu może mieć poważne konsekwencje w sytuacji spowodowania przez kierowcę wypadku lub kolizji. Wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC czy AC. Dzieje się tak dlatego, że większość podmiotów działających na rynku ? w umowach ? posiada zapisy, które wyłączają je z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy bez aktualnych badań technicznych. Ubezpieczyciele przyjmują wówczas, że samochód był niesprawny. Aby zapobiec takiej sytuacji, kierowcy powinni ustawić sobie przypomnienie (choćby w telefonie) lub poczynić odpowiednie notatki w kalendarzu.