Co musisz wiedzieć o leasingu auta?

0

Leasing stał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat najbardziej powszechną formą finansowania własnej działalności. Stawiając pierwsze kroki w biznesie rzadko można liczyć na uzyskanie kredytu bankowego na preferencyjnych warunkach. A jeśli już uda nam się go zdobyć, zostaje to zazwyczaj poprzedzone długą procedurą zdobywania wymaganej dokumentacji oraz czasem oczekiwania na decyzję banku. Za korzyściami płynącymi z leasingu przemawia więc nie tylko skrócenie formalności do niezbędnego minimum.

Spotkać się można z firmami, które nie wymagają od swoich klientów konieczności przedstawiania zaświadczeń ZUS i US, zupełne przywileje w kwestii zawierania umów leasingowych przysługują także lekarzom. Zdarza się bowiem, że firmy medyczne nie muszą ponosić nawet żadnych opłat wstępnych, a do zawarcia umowy leasingowej przez lekarza wystarczyć może prawo do wykonywania zawodu.
Leasing nie jest jednak formą przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców.

Możliwość uzyskania prawa do użytkowania określonych sprzętów mają także osoby fizyczne. Specjalnie na ich potrzeby stworzony został leasing konsumencki. Ten produkt finansowy kierowanie specjalnie do osób nie prowadzących działalności gospodarczej daje prawo do użytkowania określonego w umowie leasingowej sprzętu oraz oferuje możliwość jego wykupu po wygaśnięciu umowy.

Najczęstszą formą leasingu konsumenckiego z jaką można się spotkać jest leasing pojazdów. W leasing można wziąć zarówno samochody, czy też motocykle nowe, jak i pojazdy, które były już przedmiotem umów leasingowych. Atrakcyjność tej formy użytkowania sprzętów polega przede wszystkim na ograniczeniu formalności związanych z zakupem i ubezpieczeniem. Wszystkimi tymi sprawami zajmuje się nasz leasingodawca. Jedyna formalność, której koszty musimy ponosić są raty leasingowe, których wysokość i harmonogram spłacania ustalić można indywidualnie.

Przed zawarciem umowy leasingowej należy jednak dokładnie sprawdzić firmę leasingowa, z której usług mamy zamiar skorzystać. Istnieją bowiem przedsiębiorstwa nieuczciwe, a za ich nieterminowość w spłacie należności możemy zapłacić utratą użytkowanego pojazdu.

Szukając pojazdu często zdarza się także trafić na atrakcyjne oferty samochodów poleasingowych w dobrym stanie technicznym i w atrakcyjnej cenie. Należy jednak ostrożnie podchodzić do tego typu ofert. Do zdarzeń, które powinny budzić nasze podejrzenia należy nie tylko wyjątkowo niska cena, ale także zdjęcia z niewidocznymi tablicami rejestracyjnymi lub skopiowane z galerii dostępnych w przeglądarce, darmowy transport na terenie UE oraz niewyrażenie zgody przez leasingodawce na odbiór osobisty pojazdu.

Kupno samochodów poleasingowych może okazać się bardzo atrakcyjną ofertą do której należy podejść jednak z głową, aby nie okazało się, że wpłacona przez nas zaliczka zniknie wraz z firmą leasingową na której konto przelana została należność.